rietmanconsultancy

Coaching


Werkwijze


Traject


Contact
    Personal Coachfoto

Bertus Rietman (1968) is al langere tijd werkzaam in het basisonderwijs.

Eerst als leerkracht, daarna als leidinggevende.

Sinds 1998 is Bertus Rietman directeur van meerdere basisscholen (geweest). 

In die periode heeft hij veel ervaring opgedaan met leidinggeven en het voeren van gesprekken met medewerkers, ouders, oudergeledingen zoals de (G)MR, besturen, lokale overheid en kinderen van de scholen.

Bertus Rietman is gecertificeerd coach, volgens de richtlijnen van de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCOaches).

"De zoektocht naar de innerlijke motivatie van waaruit mensen handelen, is mijn persoonlijke drijfveer om als coach te gaan werken. 

Vanuit deze motivatie om tot handelen te komen, zijn immers al hele grote daden verricht"

         
        
Terug
Personal Coaching

Wat is Personal Coaching?

Personal coaching stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “ergens last van hebben”. Iemand wil stilstaan bij problemen die hij of zij op het werk of thuis heeft, of iemand wil ondersteuning bij het aangaan van een nieuwe uitdaging.

Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze verder willen komen in hun leven. Anderen vinden in een persoonlijke crisis hun motivatie om in beweging te komen, of krijgen op hun werk de signalen dat het tijd is voor een ‘check-up’. Sommigen zijn alleen tijdelijk het overzicht in hun leven kwijt en kunnen na een paar gesprekken weer verder.

 

Personal Coach

Wat doet een personal coach?

Een coach biedt in eerste instantie vanuit een brede levenservaring en gedegen opleiding een actief luisterend oor, waardoor problemen op een rij gezet worden en doelen weer helder voor ogen komen.

De coach schept helderheid door die kluwen van ervaringen, gedachten en wensen te ontwarren.

De coach gebruikt hiervoor instrumenten zoals: individuele gesprekken, doorvragen en tot de kern komen en gereedschappen, bijvoorbeeld de balans kleurentest, elementen-4-hoek, kernkwadranten.

Om alvast een beeld te krijgen van de testen: kijk op www.balanscoach.nl 

        TerugEen coach neemt de tijd voor u

De coach moedigt aan om de coachvraag tot een goed einde te brengen en begeleidt de coachee om een stap verder te komen.

Gezien het karakter van coaching, is de relatie strikt vertrouwelijk. Al wat de coach met de coachee bespreekt, is dus vertrouwelijk.

Indien een werkgever een werknemer een coachingtraject aanbiedt is het volgende van belang: De coach legt alleen voor eigen gebruik, tijdens het traject een dossier aan en rapporteert niet anders dan strikt noodzakelijk is voor de taxatie van tijdsduur, frequentie en kosten en de voortgang van de coaching. De coach zal geen inhoudelijke informatie met derden delen.

Brede taakopvatting

De personal coach werkt vanuit een brede taakopvatting, waarbinnen alle aspecten van iemands leven aan bod mogen komen. De coachee geeft zelf aan waaraan hij/zij wil werken, doch de coach neemt ook een eigen verantwoordelijkheid en zal op grond van zijn professionaliteit wijzen op belangrijke obstakels of problemen. De coach bewaakt uiteraard zijn (of haar) eigen grenzen van deskundigheid en zal waar nodig verwijzen naar anderen.

Duur van het traject

Coaching kan inhouden dat in 8 tot 12 consulten een bepaald probleem van de klant wordt geanalyseerd en uitgewerkt, zodat de klant weer verder kan. In veel gevallen ontstaat een contact (van enkele maanden), waarin in eerste instantie wekelijks of twee wekelijks en later maandelijks personal coaching gesprekken plaatsvinden.

 

     
       
         
Terug


Start en verloop van het traject

Een coachingtraject start altijd met een intakegesprek. In het intakegesprek kan worden bepaald welk vraagstuk centraal zal komen te staan in het coachingtraject. Op basis hiervan kan de coach een indicatie krijgen van duur en intensiteit van het traject. Dit dient dan als uitgangspunt en op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor het verdere verloop van het coachingtraject.

Het traject is als volgt opgebouwd:

        Fase 1

        (circa 5 gesprekken

“wie ben ik?”

        Gesprek 1

Kennismaken en vaststellen van de coachvraag, eventueel herformuleren

        Gesprek 2

Bespreken van vooraf gemaakte balans kleurentest

        Gesprek 3

Onderzoeken van de kernkwaliteiten en invullen van aantal kernkwadranten

        Gesprek 4

Biografie of de levenslijn bespreken

        Gesprek 5

Bespreken van de profielschets, overgang naar fase 2

 

        Fase 2

        (1 á 2 gesprekken)

 

“wat wil ik”

        Gesprek 6

Missie en doelen formuleren

 

        Fase 3

        (1 á 2 gesprekken)

 

“wat kan ik”

        Gesprek 7

Onderzoeken van competenties en ontwikkelmogelijkheden

 

        Fase 4

        (2 á 3 gesprekken)

 

“wat doe ik”

        Gesprek 8

Plan van aanpak concretiseren en voortgang monitoren

 

        Fase 5

        (1 gesprek)

 

” de afronding”

        Gesprek 9

Evaluatie en bespreking van de eindrapportage

 

 

 Voor een optimaal resultaat van dit traject wordt van de coachee committent verwacht en krijgt hij/zij werkopdrachten mee naar huis. Inzichten tijdens de sessie en de opdrachten kunnen zodoende in de praktijk worden gebracht. 

Uw investering

Afhankelijk van de gesprekken, de coachvraag en de mogelijkheden van de coachee zal een coachtraject tussen de 8 en 12 gesprekken duren. Een gesprek duurt circa 1 á 1 ½ uur.

Op zichzelf staande coachgesprekken zijn ook mogelijk.

Een coachtraject kan meestal vergoed worden door uw werkgever. In uw CAO kunt u hierover meer vinden of neem contact op met uw leidinggevende, P&O of HRM afdeling.

Criteria om het vergoed te krijgen zijn o.a:

    • Preventie (langdurend) verzuim.
    •  Reïntegratie na verzuim.
    •  Recht op loopbaanadvies 1 x per 4 of  5 jaar.
    •  Als u zich in een uitkeringssituatie bevindt dan kan het traject gespecificeerd worden op reïntegratie naar werk. Neem hiervoor contact op met uw eigen consulent van uw uitkeringsinstantie.

 

Is na het bovenstaande uw interesse gewekt of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op.

         Terug

Bertus Rietman

Roerdomp 7

7943 SN Meppel

06 38045336

b.rietman@rietmanconsultancy.nl

rietmanconsultancy.nl                    kvk 01163420

rietmanconsultancy